K&O Group

Commercieel Beheer

Indien zich binnen een portefeuille of een object huurdermutaties voordoen, is het noodzakelijk snel een nieuwe huurder te vinden voor de vrijgekomen ruimte. De invulling hiervan geschiedt vanuit het eigen leadbestand als wel door middel van samenwerking met landelijke en lokale makelaars.

 

In eerste instantie zal getracht worden de vertrekkende huurder te vestigen binnen de eigen portefeuille van de betreffende gebouweigenaar.

 

Pas in laatste instantie wordt overgegaan tot externe advisering.

 

Commercieel beheer houdt ook een actief portfoliomanagement in en betekent het tijdig aan- en verkopen van objecten.

K&O Property Management BV, beschikt over een uitstekend netwerk om hieraan vorm te geven om zo het rendement van de portefeuille te optimaliseren.

 

Gebouw Nobel, Naarden

Bezoekadres:
Suikersilo-West 12, 4e etage
1165 MP Halfweg

Correspondentieadres:
Postbus 116
1170 AC Badhoevedorp

Telefoon:
+31 20 44 90 658

Fax:
+31 20 44 90 678 Volg ons op Facebook